Sunday, February 22, 2009

Engdahl mumlar i skägget

"För att en finlandssvensk författare ska kunna bli medlem i Svenska Akademien måste hon eller han först flytta till Sverige och bli svensk medborgare. Kravet på medborgarskap är en så grundläggande regel att det är osannolikt att den ändras, menar [akademiens ständige sekreterare] Engdahl." (HBL 28.1.09.)

På den här punkten skiljer sig Svenska Akademiens stadgar t.ex. från dem som gäller inom Franska akademin. Vad Engdahl menar blir inte klart. Han menar kanske att paragrafen om medborgarskap har en sådan status att det – tyvärr - rent tekniskt är svårt att ändra på den, även om en sådan ändring sakligt sett vore önskvärd. Eller också uttrycker han ett ställningstagande till regeln: den är så viktig, väsentlig eller värdefull, att det enligt hans – och kanske många andras – åsikt inte bör ändras. Ifall han avser det senare borde han kunna motivera åsikten. Genom att uttrycka sig som han gör slipper han förklara sig. (Det är förstås möjligt att tidningen utelämnat motiveringarna.)

Ifall regeln om medborgarskap kom till under Gustaf III:s tid, så hade den ju en annan innebörd än den har idag: den exkluderade inte från början invånare från den östra rikshalvan. Knappast var det kungens avsikt att utesluta deras efterkommande.

Sunday, February 15, 2009

Eftertänksamt om regler och samvete

Etik har varit på modet sedan 90-talet. Framför allt har modet kommit till uttryck i ett sökande efter regler: moral uppfattas som en fråga om vad som är "förbjudet" och vad som är "tillåtet". Varje profession med självaktning har utvecklat sin egen yrkeskodex.

Moralen har med andra ord reducerats till ett ytfenomen. Man bortser från att det centrala är vad mina handlingar innebär. Man bortser framför allt från samvetets roll i moralen.

I Finsk Tidskrift 2008: 9 har Åboteologen Mikael Lindfelt skrivit ett eftertänksamt inlägg om regler och samvete i forskningsetiken, "Forskningsetik, regler och makt". Han kritiserar den dominerande föreställningen att moral enbart är en fråga om regler, samtidigt som han också ser en betydelse i strävan att formulera en moralkodex:

"Rätt använd är den kodifierade etiken en rimlig kommunikationsarena, fel använd ett maktinstrument. Om moral i grunden är ett förhållningssätt, kan man säga att det centrala är att försöka bevara renheten i de egna motiven. I den meningen hjälper det varken att kodifiera etiken eller låta bli."

Sunday, February 8, 2009

Studiestödet och grundlagen

Studenter som haft för höga inkomster och inte hunnit återbetala studiestödet i tid avkrävs en ränta på 15 % för beloppet.

Räntesatsen överstiger klart en normal bankränta, och kan därför betraktas som ett slags konfiskering av egendom. Frågan är hur detta överensstämmer med 15 § i Finlands grundlag: "Vars och ens egendom är tryggad."

Har myndigheterna verkligen rätt att konfiskera medborgares egendom utan straffrättslig utredning? Jag har aldrig hört någon jurist uttala sig i frågan.

SFP och lagligheten

Ulla Achrén säger i en radiointervju (med anledning av fallet Magnus Ehrnrooth) att SFP "givetvis" inte i EU-valet kan ställa upp kandidater som bryter mot lagen.

Hallå! Hur var det med Patrick Wingrens snusförsäljning? Höll den sig inom ramen för gällande lagstiftning - vad man än må anse om snuslagen? Är det inte rentav på den som Wingrens berömmelse framför allt baserar sig?

Saturday, February 7, 2009

Flummet och SFP

I HBL 7.2.09 säger SFP:s partisekreterare Ulla Achrén (enligt reportern): "Nu ska vi i varje fall bli bättre. Och då räcker det inte bara med att kamma håret och försöka vara saklig. Vi måste helt enkelt bli mindre flummiga."

Är det inte samma sak att försöka vara saklig och att inte vara flummig? Achréns uttalande verkar vara ett exempel på det partiet ska sluta med.

Thursday, February 5, 2009

Snigelöversättning

Sofi Oksanens roman Puhdistus fick Runebergspriset idag. I december fick hon Finlandiapriset. Nu tillkännages det att bokens ska ges ut på svenska - om ett år!

365 dagar för att översätta cirka 370 sidor - det måtte vara ett långsamhetsrekord.

Wednesday, February 4, 2009

Exponentiell uppvärmning

Så där en gång i veckan får vi höra att klimatförändringen sker snabbare än vi hittills har trott. Jag är inte riktigt säker på vad man jämför med. Menar man att den sker snabbare än man trodde när man senast rapporterade att den sker snabbare än man trodde när man dessförinnan rapporterade att den sker snabbare än man trodde osv.?