Monday, July 21, 2008

The sovereignty of Iraq

Condoleezza Rice, when asked her opinion of the Iraqi government's declaration that most US forces should leave by the end of 2009, replied that her administration would "try to be sensitive to [Iraq's] sovereignty ". (Late Edition with Wolf Blitzer, 20 July, CNN.)

Her choice of words ("try to be sensitive") was revealing. The main reason for going into Iraq that still holds up was the establishment of a democratic regime. The American administration claims that the objective was accomplished when parliamentary elections were held and a cabinet was formed. If the administration did believe its own words, it should be under an absolute obligation to defer to the Iraqi government's will in matters concerning the country's fate.

Rice's words seem to indicate that the American administration actually thinks of Iraq as a colony of sorts, and the al-Maliki cabinet as a puppet regime. What I found surprising was that Blitzer did not react to this; nor has anybody else, to my knowledge.

Saturday, July 5, 2008

Storm kring ett vattenglas

Under den gångna veckan har vi bombarderats med nyheter om dricksvattenkrisen i Borgå. Det hade kommit in regnvatten in i vattenledningssystemet och även om ingen har blivit sjuk har man krävt de ansvarigas huvud på ett fat.

Givetvis spökar Nokiakatastrofen i bakgrunden. Men där tycks också finnas en föreställning om att det måste vara möjligt att gardera sig mot alla tänkbara missöden. Även om ingenting hände ska myndigheterna ställas till svars för vad som kunde ha hänt.

Men om vi alla ska stå till svars för vad som kunde ha hänt skulle hela mänskligheten sitta inburad vid det här laget.

Överdrivna hänsyn

Det har kommit fram att Världsbanken har hemlighållit en rapport som utreder orsakerna till de höga livsmedelspriserna. De beror till största delen på satsningen på biobränsle. Man ville inte offentliggöra rapporten eftersom den skulle försätta Bushadministrationen i förlägenhet. Där hade man nämligen pekat ut helt andra syndabockar.

En vacker dag kommer någon att spränga planeten i luften - av hänsyn till Bushadministrationen.