Friday, November 6, 2015

Ut ur elfenbenstornet - Ikaros 10-årsseminariumUt ur elfenbenstornet - Forskaren som essäist
Tidskriften Ikaros 10-årsseminarium
26.11 2015
Arken, Åbo Akademi
Fabriksgatan 2, Åbo

Kontaktperson Hugo Strandberg, filosofi <hstrandb@abo.fi>, tel 0400 258335


11.30-11.45 Öppningsanförande
Niklas Forsberg, chefredaktör för Ikaros

11.45-12.15  Merete Mazzarella: “Om att förmedla essäistiskt”
12.15-12.30 diskussion

12.30-13.00 Nora Hämäläinen: “Essän som innehåll”
13.00-13.15 diskussion

lunch

14.45-15.15 Henry Nygård: “Vem lyssnar till grundforskning?”
15.15-15.30 diskussion

15.30-16.00 Pia Ingström: “Lagom är inte bäst – om varför jag förstår att några recensenter irriterade sig till vansinne på Inte utan min mamma
16.00-16.15 diskussion

kaffe

16.45-17.15 Bengt Gustafsson: “Det pågående samtalet om det obegripliga universum och skrivförsökens nödvändighet”
17.15-17.30 diskussion

17.30 mingel

INTRESSERADE VÄLKOMNA!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Föredragshållare:

Bengt Gustafsson, professor emeritus vid Uppsala Universitet som forskar om stjärnornas fysik och galaxernas utveckling och som i böcker  och artiklar diskuterat fysikens och astronomins bidrag till vår världsbild. 

Nora Hämäläinen, forskare i filosofi vid Helsingfors universitet som jobbar dels med frågor kring självutveckling och självhjälp, dels med frågan om vad moralfilosofin egentligen gör. Hon har också jobbat som redaktör för tidskriften Ny Tid.

Pia Ingström, litteraturredaktör på Hbl sedan 2000, journalist som skrivit böckerna
Den flygande feministen och andra minnen från 70-talet, 2007, Inte utan min mamma. Böcker, Beckis, Istanbul och Karelen Schildts 2010, Känslor äger rum. Liv i hem, stuga och villa, 2014.
 
Merete Mazzarella, litteraturvetare och författare som skrivit essäistiskt om allt från äktenskap och otrohet över pensionering och åldrande till Frankenstein och hans monster.

Henry Nygård, docent i nordisk historia vid Åbo Akademi som har skrivit ett tiotal böcker, varav ett flertal är beställningshistoriker. Han har bl.a. skrivit om miljöhistoria, hälsovård, industrialisering och kommunalpolitik.