Friday, July 23, 2010

Föräldraansvar

”Vad är det här för försök att skuldbelägga föräldrar till drunkningsoffer?! Klart att en förälder har ett visst ansvar, men nog har samhället gått fel om föräldern måste vaka över barnet hela tiden. Går man till en badstrand med badvakt så förutsätter man ju att badvakten utför sitt jobb och håller reda på simmarna.”

Så skriver en debattör på hbl.fi. Man undrar om inte skribenten är ironisk. Det är svårt att förstå att någon på allvar kan hävda att föräldrarna å ena sidan har ”ett visst anvar” för att deras barn inte drunknar, men att det å andra sidan är uttryck för en skev samhällsutveckling om man alltför mycket betonar föräldrarnas roll.

Kan ni föreställa er föräldrar som säger: ”Vår lilla flicka drunknade tyvärr, men till all tur var det inte på vårt ansvar”?