Sunday, January 9, 2011

Kränkande forskning?

Fyra beteendeforskare och neurologer vid Karolinska institutet i Stockholm fäster i en artikel i Dagens Nyheter 18.12.10 uppmärksamhet vid en sammanställning av forskningsresultat som visar på ett svagt men otvetydigt samband mellan datorspelsvåld och ökad aggressivitet.
Det handlar bland annat om ”verklighetstrogna och extremt våldsinriktade spel där alla spelmoment som belönas går ut på att virtuellt döda, skada, misshandla, våldta, sprätta upp och lemlästa sina opponenter”. Sambandet förmedlas av förändringar i hjärnan. Det antas vara beroende av andra riskfaktorer, ”socioekonomisk bakgrund, brist på skyddande nätverk, utsatthet och genetiska faktorer” som inte är utredda.

Resultatet är kanske inte speciellt överraskande. Jag fascineras däremot av en insändare, undertecknad av några spelforskare och en kulturskribent, som – med hänvisning till att andra sammanställningar gett vid handen att sambandet mellan datorspelvåld och aggressivitet är försumbart – under rubriken "Dold kulturkritik i debatten om spelvåld" (DN 21.12.10) hävdar att forskarnas varning är ”kränkande mot de miljontals människor som konsumerar tv- och datorspel”.

I DN 22.12.10 ingår ett svar från forskarna från Karolinska under rubriken "Det handlar om hälsa och inte kultur".

Låt oss anta att här föreligger en genuin vetenskaplig oenighet. Det är ändå intressant att kritiken tar sig detta uttryck. De forskare som först påvisade sambandet mellan rökning och cancer blev motsagda men knappast anklagade för att kränka de miljontals människor som konsumerar cigarretter. Nåja, cancer- och beteendeforskning är ju inte samma sak. Men vari består kränkningen i detta fall? Menar man att dessa miljontals konsumenter vet bättre, och att forskningen åsidosätter deras sakkunskap? Eller anser man att sambandet bör hemlighållas för att alla dessa datorspelare inte ska känna sig stämplade som potentiella förbrytare? Eller är man rädd för att störa deras sinnesro?

(En fråga som inställer sig: måste man inte bära på ett visst mått av aggressioner från början om vad man har lust att göra på sin fritid är att döda, skada, misshandla, våldta eller sprätta upp människor – även om det bara sker i fantasin?)