Tuesday, January 31, 2012

Om att vara representativ

I debatten om presidentvalet har vissa (bl.a. Ralf Friberg) framfört ståndpunkten att ett samkönat par inte kan vara representativt för Finland vid utländska statsbesök. Det får mig att reflektera över vad det innebär att vara representativ.

En representativ statschef ska ge en god bild av sitt land. Men när är bilden god? Är det framför allt en fråga om att tilltala motparten - eller handlar det snarare om att framstå sådan man vill framstå, de andra må sedan tycka vad de vill. Det senare är vad man brukar kalla integritet.

Så när det gäller ett land där homosexualitet är kriminaliserad kan man antingen ha den inställningen att det är särskilt olämpligt att låta oss representeras av ett samkönat par, eller också att det just i det fallet är det särskilt lämpligt.

Frågan är inte neutral. Ens ställningstagande uttrycker i sista hand ens egen inställning till sexuellt likaberättigande.