Wednesday, December 31, 2008

Moralisk hopplöshet i Israel och i Finland

Detta är inte ett ställningstagande till den akuta krisen i Mellanöstern.

Många är förbryllade över den israeliska regeringens hänsynslöshet, vare sig det gäller bombangreppen mot Gaza, uppförandet av en skyddsmur, kriget mot Libanon osv. Israelerna verkar inte ta notis om det internationella samfundets fördömande. (Men notera att vi inte är förbryllade av att Hamas och Hizbollah skjuter raketer in i Israel. Våra förväntningar är olika.)

Ett folk lär sig av sina historiska erfarenheter. Den israeliska linjen blir begripligare om man sätter in den i sitt historiska sammanhang: inget moraliskt fördömande kunde hindra mordet på sex miljoner judar. Judarna har senare kritiserats för att de inte gjorde motstånd: de lät sig ledas som får till slakten. Den gången trodde de inte att en sådan ondska var möjlig. Nu är de beslutna att inte göra om samma misstag. Israelerna vill bli mästare över sitt öde. (Det här är ett konstaterande, det urskuldar inte övergreppen mot civila i Gaza.)

I Finland borde vi lätt kunna förstå den här reaktionen. År 1939 angreps vi av Hitlers allierade Stalin. Vi hade världssamfundets sympati på vår sida, men inte så mycket mera. Tack vare Stalins militära inkompetens, finsk försvarsvilja och tur lyckades vi undgå en ockupation.

Finland lärde sig sin läxa. Vi började tänka att den som bor granne med en stormakt inte har råd att förhålla sig rakryggat. Vi blev finlandiserade. Av samma anledning håller vi fast vid våra klusterbomber. Vi vågar inte förlita oss på rättvisa och humanitet som våra bundsförvanter.

Wednesday, December 17, 2008

Medvedev-Putin: government by the grace of the government

Why do the rulers in Kremlin have to come down so hard on every last hint of an opposition? Why did they have to exclude all serious rivals from the presidential race, stuff the ballot boxes, exclude observers? Were they unsure of their victory? It was clear that they would have won the last election and that their party will win the next election to the Duma anyway. After all, they control most of the media, and there is not much political discontent.

Maybe the question is wrongly put. Putin and Medvedev were not worried about losing the election. They wanted to send a signal. If they win elections simply because they are popular, that means that they could lose an election if they were to become impopular. Their power would be at the mercy of the electorate. This cannot be tolerated.

So the electorate has to understand: it is not a question of choosing between Medvedev-Putin and some alternative. It’s a question of choosing between choosing Medvedev-Putin and getting Medvedev-Putin without having chosen them.

Friday, December 12, 2008

Vinterljus

Vintersnö - ett trevligt ljusfenomen med besvärliga biverkningar.

Thursday, December 11, 2008

Finlands hopplöshet

Nyhet 11.12.08: "Samlingspartiets ungdomsförbund kräver att migrations- och europaminister Astrid Thors avgår.

Enligt förbundet är Thors förslag till förändringar i utlänningslagen alltför liberala. I ett pressmeddelande skriver förbundet att minister Thors rättsuppfattning går stick i stäv med den vanliga finländarens uppfattning i de här frågorna, och att hon därför inte har förutsättning att fortsätta som minister.

Regeringens förslag gör det bland annat lättare för utlänningar att få uppehållstillstånd i Finland och att återförena familjer."

(http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=146431)

***

Samlingspartiets ungdomsförbund ger en ny innebörd åt begreppet "ungdom".

Hänvisningar till "den vanliga finländarens uppfattning" är vanskliga. Å ena sidan finns det utan tvivel en grad av främlingsfientlighet i vårt land. Men om man å andra sidan ställer frågan: "Bör Finland föra en inhuman utlänningspolitik?" eller "Bör vårt land också i fortsättningen vara mera restriktivt i fråga om immigration än alla västeuropeiska länder?", så är jag inte säker på att majoriteten skulle svara jakande.

Samlingspartiet seglar under devisen "Finlands hopp". Ungdomsförbundet borde kanske välja som sitt motto: "Finlands hopplöshet".

Sunday, December 7, 2008

Gud och fosterland

Intressant: i Finland är nationaldagen en betydligt religiösare högtid än julen.