Saturday, May 24, 2008

Ryssland, Kina och "mänskliga rättigheter"

”Medvedev och Hu fann också samförstånd om mänskliga rättigheter... Bägge länderna anser att varje land har rätt att försvara mänskliga rättigheter utgående från sina egna särskilda drag...” (HBL 24.5.08.)

Detta är ett raffinerat sätt att säga att Medvedev och Hu frånkänner mänskliga rättigheter all betydelse. Mänskliga rättigheter handlar om gränserna för statens maktutövning över den enskilda. Men om en stat själv avgör vilka rättigheter den tänker ”försvara”, så betyder det att den inte erkänner några rättigheter. Punkt och slut.

Wednesday, May 7, 2008

En chans att upplösa folket?

Efter folkresningen i Östtyskland 1953 deklarerade regimen att folket hade förlorat regeringens förtroende. Bertolt Brecht framkastade ironiskt tanken att det skulle vara enklare för regeringen att upplösa folket och välja ett nytt. Militärjuntan i Burma (”Myanmar”) verkar nu i cyklonens spår se en historisk chans att förverkliga Brechts idé i sitt eget land.