Monday, July 21, 2014

Turing och datorernas metafysik


I en artikel under strecket (Svenska Dagbladet 10.6.14) skriver Nicklas Lundblad: 

I helgen rapporterades det att en dator klarat av det så kallade Turingtestet – ett särskilt test som föreslogs av en av den moderna datavetenskapens fäder, Alan Turing, för att besvara frågan ”kan maskiner tänka?”. Superdatorn Eugene lyckades uppträda tillräckligt mänskligt i ett antal konversationer för att flera som kommunicerade med datorn skulle missta den för en 13-årig pojke. Även om det tidigare hävdats att testet klarats av är detta ett av de mest seriösa försöken, och det kan mycket väl vara dags att nu förklara att datorer – under vissa förhållanden – kan uppträda på ett sätt som gör att vi misstar dem för att vara mänskliga.

Betyder det att vi nu formellt går in i de tänkande maskinernas tidevarv? Är detta början på en ny era?

I testet, som utfördes vid universitetet i Reading, fick man tillfälle att ställa frågor via ett tangentbord till en dator (som utgavs vara en 13-åring från Ukraina). De frågande fick 5 minuter på sig, och man hade stipulerat att datorn klarade testet om minst 30 % av dem trodde att datorn var en gosse. (Närmare se http://www.bbc.com/news/technology-27762088 .) Detta uppnåddes.

Turing föreslog testet för att visa på ett sätt att operationalisera (ge ett mätbart innehåll åt) frågan om det går att skapa en tänkande maskin. Jag vet inte hur allvarlig Turing var, själva definitionen kan knappast tas på allvar, mycket beror ju på hur lång tid man får på sig, vem som ställer frågorna, vilka frågor de hittar på att ställa (frågorna i Readingtestet har ännu inte offentliggjorts) osv. Enligt vissas mening har uppgiften lösts av andra datorer för länge sedan, enligt andras mening kan inte heller det här försöket anses framgångsrikt.

Ordet ”tänka” har många användningar. Det står oss fritt att stipulera vilket innehåll vi vill ge begreppet ”tänkande maskin”. Frågan är praktisk, inte metafysisk. (När jag började studera vid Helsingfors universitet i början av 1960-talet sa man att hissarna i Porthania var tänkande hissar. Det betydde bara att de höll reda på flera beställningar samtidigt. Kraven på vad som ska uppfattas som tankeförmåga har förmodligen höjts sedan dess.)

Jag undrar om inte Turing framkastade idén för att avmystifiera frågan genom att visa hur innehållslös den är. Den har givetvis ingen egentlig betydelse för diskussionen om informationsteknologins möjligheter och begränsningar.

Om det är så Turings idé ska förstås skulle det vara ett missförstånd att verkligen anordna själva testet – som att ta en vits på fullt allvar. Om jag har rätt är det ironiska att det i sin tur har vuxit upp en ny mystik kring Turingtestet. Turing uppfattas som en profet och hans ord tas som uttryck för en metafysisk insikt i vad det är som gör något till en tänkande maskin.