Thursday, May 20, 2010

Manskvoter?

I diskussionen om bristen på kvinnor i börsbolagens styrelser har man framfört tanken på att införa könskvoter. Andra har motsatt sig det här. Bl.a. styrelseproffset Birgitta Kantola sade i en intervju i Radio Vega att kvoter inte är en god lösning ur kvinnornas synvinkel. Det är viktigt att kvinnor väljs in i styrelserna för att de är kompetenta, inte för att de är kvinnor.

Frågan är givetvis komplicerad. Men det är intressant att notera att de män som till över 80 % fyller bolagens styrelser inte tycks ha motsvarande betänkligheter. Har ingen av dem kommit på tanken att han kanske inte skulle sitta i någon av dessa styrelser om han inte råkade vara man?