Saturday, July 5, 2008

Överdrivna hänsyn

Det har kommit fram att Världsbanken har hemlighållit en rapport som utreder orsakerna till de höga livsmedelspriserna. De beror till största delen på satsningen på biobränsle. Man ville inte offentliggöra rapporten eftersom den skulle försätta Bushadministrationen i förlägenhet. Där hade man nämligen pekat ut helt andra syndabockar.

En vacker dag kommer någon att spränga planeten i luften - av hänsyn till Bushadministrationen.

No comments: