Sunday, February 8, 2009

Studiestödet och grundlagen

Studenter som haft för höga inkomster och inte hunnit återbetala studiestödet i tid avkrävs en ränta på 15 % för beloppet.

Räntesatsen överstiger klart en normal bankränta, och kan därför betraktas som ett slags konfiskering av egendom. Frågan är hur detta överensstämmer med 15 § i Finlands grundlag: "Vars och ens egendom är tryggad."

Har myndigheterna verkligen rätt att konfiskera medborgares egendom utan straffrättslig utredning? Jag har aldrig hört någon jurist uttala sig i frågan.

No comments: