Thursday, February 5, 2009

Snigelöversättning

Sofi Oksanens roman Puhdistus fick Runebergspriset idag. I december fick hon Finlandiapriset. Nu tillkännages det att bokens ska ges ut på svenska - om ett år!

365 dagar för att översätta cirka 370 sidor - det måtte vara ett långsamhetsrekord.

No comments: