Sunday, February 22, 2009

Engdahl mumlar i skägget

"För att en finlandssvensk författare ska kunna bli medlem i Svenska Akademien måste hon eller han först flytta till Sverige och bli svensk medborgare. Kravet på medborgarskap är en så grundläggande regel att det är osannolikt att den ändras, menar [akademiens ständige sekreterare] Engdahl." (HBL 28.1.09.)

På den här punkten skiljer sig Svenska Akademiens stadgar t.ex. från dem som gäller inom Franska akademin. Vad Engdahl menar blir inte klart. Han menar kanske att paragrafen om medborgarskap har en sådan status att det – tyvärr - rent tekniskt är svårt att ändra på den, även om en sådan ändring sakligt sett vore önskvärd. Eller också uttrycker han ett ställningstagande till regeln: den är så viktig, väsentlig eller värdefull, att det enligt hans – och kanske många andras – åsikt inte bör ändras. Ifall han avser det senare borde han kunna motivera åsikten. Genom att uttrycka sig som han gör slipper han förklara sig. (Det är förstås möjligt att tidningen utelämnat motiveringarna.)

Ifall regeln om medborgarskap kom till under Gustaf III:s tid, så hade den ju en annan innebörd än den har idag: den exkluderade inte från början invånare från den östra rikshalvan. Knappast var det kungens avsikt att utesluta deras efterkommande.

No comments: