Sunday, February 8, 2009

SFP och lagligheten

Ulla Achrén säger i en radiointervju (med anledning av fallet Magnus Ehrnrooth) att SFP "givetvis" inte i EU-valet kan ställa upp kandidater som bryter mot lagen.

Hallå! Hur var det med Patrick Wingrens snusförsäljning? Höll den sig inom ramen för gällande lagstiftning - vad man än må anse om snuslagen? Är det inte rentav på den som Wingrens berömmelse framför allt baserar sig?

No comments: