Saturday, February 7, 2009

Flummet och SFP

I HBL 7.2.09 säger SFP:s partisekreterare Ulla Achrén (enligt reportern): "Nu ska vi i varje fall bli bättre. Och då räcker det inte bara med att kamma håret och försöka vara saklig. Vi måste helt enkelt bli mindre flummiga."

Är det inte samma sak att försöka vara saklig och att inte vara flummig? Achréns uttalande verkar vara ett exempel på det partiet ska sluta med.

No comments: