Sunday, August 31, 2008

Tredje budet

I Finland är vilodagen helig - utom på sommaren, före jul och i butiker på mindre än 400 kvadratmeter.

No comments: