Saturday, July 7, 2007

Hur man undgår att vara feminist

Kvinnor som intervjuas framhåller ofta att de inte är feminister. Män å sin sida får inte ens frågan.

Anta att en feminist är en person som anser att vi lever i en kultur där kvinnor, i sin egenskap av kvinnor, i många sammanhang blir åsidosatta eller sämre behandlade än män, och att det är angeläget att motverka detta förhållande. Det är kanske en rimlig definition.

Med den definitionen måste man, för att inte vara feminist, antingen vara blind för vissa drag in den egna kulturen eller likgiltig för rättvisa. Det vill jag hävda.

Man kan givetvis vara feminist och samtidigt anse att det finns sammanhang där män, i sin egenskap av män, blir åsidosatta eller sämre behandlade än kvinnor. Det ena utesluter eller uppväger inte det andra. Det handlar inte om att välja sida.

No comments: