Wednesday, July 4, 2007

Elisabeth Rehn och vapen till Afghanistan

Elisabeth Rehn motsätter sig att man ger vapen till den afghanistanska regeringen (HBL 4.7.07). Hon är en omdömesgill person, och jag har inga förutsättningar att bedöma om ståndpunkten är välgrundad, även om den kan verka överraskande.

Däremot är jag förvånad över det exempel hon åberopar. Hon hänvisar till att man under inbördeskriget i Bosnien belade landet med ett vapenembargo, och låter förstå att detta var ett lyckat beslut. Men vad jag ha förstått berodde tragedin i Bosnien till stor del just på att regeringen i Sarajevo inte gavs resurser för att försvara den lagliga ordningen. (Det är som om man skulle vägra sälja vapen till polisen för att den organiserade brottsligheten är alltför omfattande.)

Men kanske jag är fel underrättad.


***

Tillägg 9.7: I dagens HBL ger Yrsa Grüne några av de argument mot vapendonationen som jag efterlyste.

No comments: