Wednesday, July 25, 2007

Kallis och fredsbevararna


Kristdemokraternas Bjarne Kallis har enligt radionyheterna (18.7) sagt i offentligheten att Finlands fredsbevarare omedelbart bör tas hem (jag fick inte klart för mig om han talade om Afghanistan eller Libanon eller båda). Han gav däremot inte någon hållbar motivering för sitt ställningstagande (i varje fall ingen som återgavs i radio).

Det är klart att läget i de här länderna kan utvecklas på ett sätt som gör fredsbevararnas närvaro meningslös. Man kan inte vara fredsbevarare om det inte finns någon fred att bevara.

Däremot kan man tyvärr inte inställa ett fredsbevararuppdrag bara därför att uppdraget är riskfyllt. Man slopar ju inte heller polisväsendet därför att poliser blir dödade i tjänsten.

Den enda motivering Kallis gav var klart populistisk. Han sade att det inte låg i Finlands intresse att ha fredsbevararna på plats. Vad jag kan förstå har det inget med saken att göra.

Finland har fått erkänsla för sin beredskap att ställa upp med fredsbevarare (detta är ett av de få områden där Finland som stat uppfyller sitt globala ansvar). Man kan hävda att det ligger i världssamfundets intresse att man förebygger våldsamma konflikter. (Ser man däremot enbart till Finlands snäva intresse, så borde man förstås ligga lågt och hoppas att andra axlar ansvaret.)

Men mest av allt handlar det om att förebygga att oskyldiga civila blir offer för krig och våld. Det är viktigt i sig, där uppstår frågan om intressen över huvud taget inte.

Kallis brukar vara klartänkt. Det här inpasset nådde inte upp till hans normala nivå.

No comments: