Monday, June 7, 2010

Bara att ta för sig?

HBL rapporterar att det finns en bensinpump i Ingå där man av någon anledning kunde tanka gratis senaste helg. ”Enligt Yle hade ryktet om pumpen ... spritt sig i nejden så snabbt att det uppstod kö till macken.” Man uppskattar att det tagits ut tusentals liter bensin medan pumpen var sönder. Till slut hade en kund anmält felet.

Skulle du stjäla bensin om du fick en chans? Ingåbor är väl som folk är mest. Jag förmodar att de flesta av dem som stal bensin inte skulle gå in på någons gård och plocka med sig tvätten, de skulle förmodligen inte ens snatta karameller i butiken. Även om de var säkra på att inte bli fast. Om jag har rätt i min förmodan så är det en intressant fråga varför de kände sig oförhindrade att lägga sig till med mackägarens bensin utan betalning. Har det att göra med att det plötsligt blev tekniskt möjligt att göra något som normalt är omöjligt? Att stjäla tvätt eller snatta karameller är ju ingen större konst. Tyckte man att man lyckades överlista en maskin, och glömde att bensinen tillhörde en människa?

(Det finns en alternativ förklaring som jag föredrar att inte tro på. Macken torde ägas av en invandrare. Kunde detta ha lett till att man inte kände solidaritet med ägaren?)

No comments: