Saturday, September 26, 2009

"Jag är inte arrogant"

Matti Vanhanen besvarade idag sina kritiker genom att säga att han inte anser att han har varit arrogant. Påståendet har något konstigt över sig. Man har svårt att föreställa sig motsatsen: någon som skulle säga om sig själv att han tycker att han är arrogant.

Det finns vissa utsagor som antingen blir obegripliga eller måste ges en särskild tolkning när de görs i första person. T.ex.: "Jag är nog ganska oärlig." Eller å andra sidan: "Jag är ovanligt anspråkslös."

Smått egendomligt blir det också om man säger: "Jag är mycket tillförlitig/otillförlitlig." - "Jag är alltid/aldrig rättvis." - "Jag är väldigt generös/snål."

En annan typ av konstigheter: "Jag är inte här." (Det säger man kanske till sin partner när telefonen ringer, men då betyder det något annat.) Eller: "Jag sover djupt." - "Jag har dött."

3 comments:

dudivie said...

http://www.ipod.org.uk/reality/reality_big_brother.asp

Merete M said...

Ett litet annat spår inser jag men närhörde vi senast nån säga: "Jag har ingen humor"?

Anonymous said...

men merete! er det rätt
jokaisen valtijan naama kuluu ajassa