Monday, August 27, 2007

Wallin och lyxen av ett samvete

Jag lyckas inte lägga Wallinfrågan bakom mig. I offentligheten diskuteras hans förflutna som om han hade gjort sig skyldig till någonting förgripligt när han på 1970-talet skrev sovjetfientliga artiklar. Men det har inte framkommit att artiklarna skulle ha innehållit några osanningar, eller över huvud taget något som inte vid den tiden var allmänt bekant i vårt land – även om det inte var allmänt erkänt.

Är det så här man resonerar: om många flera hade varit lika uppriktiga som Wallin på 70-talet så hade det gått illa för vårt land: även om inga sovjetiska tanks hade kommit rullande, så hade vi i vart fall fått räkna med noter från Kreml, kanske ekonomiska sanktioner osv. Så Wallins brott bestod i att han unnade sig lyxen av ett samvete som alla inte kunde unna sig. Han svek skammens enhetliga front.

Är det alltså så man tänker?

(Låt mig för att undvika missförstånd påpeka att jag inte är och aldrig har varit en anhängare av Konstitutionella högerpartiet.)

No comments: