Sunday, August 19, 2007

Nazism och bildning

Med anledning av debatten kring Nils Torvalds och sfp skriver Henrik Meinander i en kolumn i HBL 19.8.07 om ett parallellt fall: "den forne högerradikalen och nazianhängaren Torsten G. Aminoff [som 1947] dök upp på sfp:s partidag". Aminoff var, enligt Meinander "en ytterst kunnig och bildad man", men han hade "i sin ungdom öppet beundrat en totalitär regim och då energiskt gett spridning åt dess ideologi i Finland".

Nu inställer sig frågan: var Aminoff bildad redan när han var nazist, eller blev han först senare en bildad person? För om man kan vara bildad och samtidigt nazist, vilken är då bildningens betydelse?

1 comment:

Henrik Meinander said...

Intressant fråga detta om bildningens inverkan på vår förmåga att tänka självständigt och oberoende av samtidens konventioner och modeideologier. Jag är skeptisk. Bildade människor lever ofta i en idealvärld. Både Aminoff och Torvalds var redan i sin ungdom ovanligt pålästa och välartikulerade i sina samhällssträvanden.