Tuesday, August 21, 2007

Fundamentalism och ateism

Vad skiljer fundamentalisten från andra troende? Ungefär detsamma som skiljer ateisten från andra icke-troende: han bekymrar sig mera om andras tro än sin egen.

(Oftast är det en "han".)

No comments: