Wednesday, August 29, 2007

Skyddspolisen – en stat i staten?

Torbjörn Kevin har i en serie ledare i Åbo Underrättelser kritiserat Skyddspolisens maktfullkomlighet i behandlingen av Stasimaterialet. Jag vet inte i vilken utsträckning han har fått stöd av andra journalister – HBL verkar i varje fall ligga lågt i sammanhanget.

Även om Skypo inte kan beslås med lagbrott i samband med Alpo Rusi-affären, så är det redan i sig ett misslyckande att den genom sitt agerande har råkat i strålkastarljuset. En hemlig polis ska inte valsa runt i nyheterna – det ligger i själva begreppet.

Finland brukar betecknas som ett av världens minst korrumperade länder, och det stämmer säkert i fråga om ekonomisk korruption. Girighet är en av de laster vi har svårast att godkänna. Men det finns en annan form av korruption – maktfullkomlighet – och den förefaller betydligt djupare rotad i vår offentliga kultur.

Vi får hoppas att den senaste tidens händelser leder till att den demokratiska insynen i Skypos verksamhet ökar.

No comments: