Friday, November 23, 2012

Inga raser – ingen rasism?


Sverigedemokraterna distribuerar den islamfientliga tidskriften Dispatch International till sina medlemmar. Enligt partiet är islamfientlighet inte rasism, eftersom muslimer inte tillhör en enda ras. 
                      Men hur är det egentligen? Föreställningen att mänskligheten kan indelas i raser är starkt ifrågasatt ur biologisk synpunkt. Men om det inte finns några raser kan det väl inte heller finnas någon rasism?
                      Enligt samma logik förekom det ingen häxförföljelse under början av nya tiden, eftersom det i själva verket inte fanns några häxor.
                      Begreppet ras är skapat av rasismen liksom begreppet häxa var en skapelse av häxförföljelserna. Den innebär en fientlig inställning till en grupp människor utan saklig bas. Och i den meningen finns det ingen betydelsefull skillnad mellan islamofobi och mera traditionella former av rasism.

3 comments:

Jessica Parland-von Essen said...

Vore chauvinism ett bättre ord än rasism, egentligen? Det handlar ju om att ifrågasätta människors lika värde och rättigheter.

Lars Hertzberg said...

Jag uppfattar chauvinism närmast som en extrem form av nationalism (även om ordet har en annorlunda betydelse i sammansättningen "manschauvinism"). Det är på det sättet mera specifikt än begreppet rasism. Man skulle inte kunna kalla till exepel Ku Klux Klan en chauvinistisk organisation.

den elaka bloggaren said...

du har en bra poäng, men det "hjälper liksom inte". offentligheten fungerar på det plan där svaret "vi är inte rasister för muslimer är inte en ras" går hem hos så många. sen går det inte hem hos andra och de fortsätter att kalla sd och ps för "rasister" fastän det ofta missar sitt mål. av samma skäl.

ett annat ord som beskriver bägge fenomenen vore bra.