Tuesday, November 13, 2012

"November" - en dystopiIdag, den 13 november 2012, är den dag då händelserna utspelar sig i Merete Mazzarellas subtila dystopi, novellsamlingen November från 2004. Man kan med lättnad konstatera att utvecklingen inte i alla avseenden kommit dithän. Men kanske är det dit vi är på väg?
                      En skillnad är i varje fall att denna dag här i Helsingfors är en dag med strålande sol, i boken däremot en dag med tröstlöst mörker.

No comments: