Wednesday, June 10, 2009

TV-nytts sjukhusvisioner

Finlandssvenska TV-nytt rapporterade idag om att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt hade försummat sin skyldighet att ge vård åt en ätstörningspatient inom den tid lagen föreskriver. Inslaget illustrerades med scener från en operationssal.

Man frågar sig hur man vid TV-nytt föreställer sig att vården av ätstörningar går till – eller vilken föreställning man gör sig om vad det är att illustrera en nyhetsrapport. (”Sjukhus som sjukhus” tänkte man tydligen.)

No comments: