Thursday, June 4, 2009

Klassikerns revansch

J. D. Salinger, som drog sig undan offentligheten för ett halvsekel sedan, har låtit höra av sig i samband med en rättstvist mot en roman som enligt Salinger bryter mot hans upphovsrätt till karaktären Holden Caulfield, huvudperson i hans klassiska roman Catcher in the Rye (på svenska Räddaren i nöden). Läs här.

Salinger påpekar samtidigt att hans roman för närvarande säljer bättre på Amazon än både Harry Potter and the Sorcerer's Stone och The DaVinci Code.

Det är djupt tillfredsställande att än en gång kunna konstatera att kvalitet står sig i längden.

No comments: