Sunday, June 21, 2009

Dumma djur?

Det finns olika åsikter om djurs (t.ex. katters) intelligens. En sak verkar ändå obestridlig: djur begår inte dumheter.

(Detta säger något om vad frågan om djurens intelligens betyder.)

No comments: