Monday, June 8, 2009

Makten och synligheten

Politiker brukar säga att de inte är intresserade av makt. Partiernas svårigheter att nominera kandidater till EU-valet bekräftar det här påståendet. Det är svårt att få etablerade politiker att byta ut en plats i riksdagen mot en plats i EU-parlamentet. I EU-parlamentet har de visserligen större möjligheter att inverka, men som riksdagsmän i hemlandet har de en större synlighet i medierna.

***

Att SFP mot alla odds lyckades behålla ett mandat i EU-parlamentet beror sannolikt på att partiet fick röster av många som inte brukar rösta på SFP. Partiet lyckades samla finlandssvenskar av olika schatteringar. Sannfinländarnas antisvenska kampanj kan ha hjälpt till, men en viktigare faktor var troligen Centerns språkimperialism som framkallade en försvarsreaktion.

***

När ett parti går tillbaka i ett val brukar anhängarna förklara det med att partiet ”inte lyckats få fram sitt budskap”. Anta att alla partier lyckas få fram sitt budskap på en och samma gång. I så fall kommer röstsumman att stiga över 100 %.

No comments: