Friday, April 10, 2009

Oma maa mansikka

Omedelbart efter rapporterna om glasskärvor i svenskt broilerkött försäkrade våra myndigheter att man inte behövde befara något liknande hos oss. Innan man ens hade en förklaring till det som skedde i Sverige var man förvissad om att det inte skulle ske i Finland.

Jag tror inte att det handlade om att man talade mot bättre vetande, så där som efter Tjernobylkatastrofen 1986. Jag tror att man gav uttryck för en genuin känsla av "sådant händer inte här", även om det inte heller har hänt i Sverige förut. ("Och även om det händer, så är det inte riktigt samma sak.")

Jag kom ihåg kommentarerna efter det massiva avbrottet som slog ut elnätet i nordöstra USA och Ontario i augusti 2003. Myndigheterna skyndade sig att förklara att något liknande inte kunde hända här. Nio dagar senare inträffade ett omfattande strömavbrott i Helsingforsregionen. (Visserligen gick det betydligt snabbare att reda ut.)

No comments: