Friday, April 10, 2009

Lugna men inte stolta?

Man har frågat invånare i den nordiska länderna till vilket annat nordiskt land de helst skulle flytta. Av svenskarna väljer 4 procent Finland (hur många av dem är sverigefinländare?), av norrmännen 2 procent och av danskarna 1 procent.

Läs här.

Många i vårt land har varit rädda för att vi ska översvämmas av flyktingar. De borde känna sig lugna över resultatet: tydligen är Finland inte så attraktivt som de har fruktat. Å andra sidan är resultatet knappast något att känna stolthet över.

Många av näthatarna på Helsingin Sanomats debattsajt tar dock resultatet som en bekräftelse på att skandinaverna är mindre vetande. Läs här.

No comments: