Wednesday, April 22, 2009

Den finländska familjemodellen

TV-Nytt 21.4 hade ett inslag om Samlingspartiets yrkan på en skärpning av invandrarpolitiken. Bland annat vill man inskränka rätten till återförening av flyktingfamiljer. TV-reportern förklarade hjälpsamt att man i andra kulturer har en benägenhet att blanda mellan släkt och familj. Underförstått: det är bara här i Finland man har förstått familjebegreppets verkliga innebörd.

Eller med andra ord: den övriga världen borde ta lärdom av oss finländare när det gäller familjerelationer.

(Reportaget illustrerades för säkerhets skull med somaliska kvinnor i hijab, en kvinna i muslimsk bön - tydligen ville man påminna tittarna om den essentiella innebörden i begreppet "flykting".)

Samlingspartisterna motiverade sin negativa inställning med att de ville förebygga invandrarfientliga attityder hos finländarna. Kanske finländska politiker någon gång borde pröva den motsatta metoden: att förebygga invandrarfientlighet genom att uttala sig positivt om inflyttare. (Vanhanen gjorde det nyligen, det måste medges.)

No comments: