Sunday, April 19, 2009

Om ord och rytm

En svensk text som inte innehåller några lånord (och med det menar jag: ord vilkas form eller uttal omedelbart vittnar om deras främmande ursprung) är monoton. En text som innehåller ett övermått av lånord är hård och kantig.

(På samma sätt: en plats utan inflyttare är färglös. En plats där alla kommer från olika håll är själlös.)

Och vidare: en text utan egennamn (person- eller ortnamn) är anemisk. En text med ett övermått av egennamn är splittrad.

3 comments:

Frysa said...

Carnap! (Jag kompletterar bara inlägget.)

Lars Hertzberg said...

Vad syftar Du då på? Hans svaghet för esperanto?

Lars Hertzberg said...

Now I get it!