Thursday, April 23, 2009

Ett parti bakom flötet?

Samlingspartiets politiker påstår att finländarna anser att landet tar emot för många flyktingar. I själva verket anser 70 % av finländarna att antalet flyktingar är lämpligt eller för lågt. Läs här.

Det är tydligen Samlingspartiets politiker som är bakom flötet, inte medborgarna.

No comments: