Saturday, January 12, 2013

Om att förstå behovet av mutor


”Finland har större förståelse för de metoder som krävs då man gör affärer i tidigare öststater, säger en person med insyn i telekombranschen.” (Hufvudstadsbladet 7.1.13.)
Så förklarar man varför Finlands regering inte reagerat medan Sveriges regering beordrat en utredning av mutmisstankarna kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan (det finns misstankar om att företaget bland annat haft samröre med dottern till en av världens blodtörstigaste diktatorer).
                      Expertens uttalande innehåller en intressant vinkling. Det är uppenbart att vår regering enligt hans uppfattning har den rätta inställningen. Lägg framför allt märke till orden ”förståelse” och ”kräver”.
                      Ett annat sätt att beskriva samma förhållande hade varit ett avståndstagande:

”Våra myndigheter misstänker att den som vill lyckas i affärer i tidigare öststater inte får ha några skrupler”,

eller mera neutralt

”Myndigheterna är medvetna om att den som vill göra affärer i tidigare öststater är tvungen att acceptera korruption.”
De senare beskrivningarna skulle inte ha uttryckt ett rättfärdigande av regeringens förhållningssätt. En fråga för sig är om regeringen accepterar expertens tolkning. Jag kan bara hoppas att den inte gör det.

No comments: