Monday, January 7, 2013

Ryska vs svenska
Hufvudstadsbladet presenterar 6.1 resultaten av en undersökning av inställningen till obligatorisk svenska i skolorna. Rubriken är klart missvisande: ”Få vill byta ut svenska mot ryska”. I texten framgår det att 40 % av de svarande (53 % av männen) skulle föredra obligatorisk ryska. Detta är inte vad man menar med ”få”. (På nätsidan har man en sakligare rubrik, ”Finländarna väljer svenska framom ryska”.)
                      Professor Åsa Palviainens kommentar förefaller också något överdriven: ”Resultatet som helhet visar att svenskan står sig stark. Det tvåspråkiga Finland är djupt rotat.” Nu gällde det ett val mellan obligatorisk ryska och obligatorisk svenska. Det kan finnas andra förklaringar till svenskans (knappa) övervikt än kärleken till vårt språk: svenska är förmodligen lättare att lära sig än ryska, det finns fördomar mot ryskt språk och rysk kultur. Engelskans obligatorium är inte ifrågasatt, men det hade varit intressant att veta hur svenskan hade rett sig mot till exempel franska eller spanska.
                      Det ironiska i sammanhanget är att Hbl på samma uppslag har en artikel om de ryska turisterna i Helsingfors och om det stora behovet av ryskkunnig butikspersonal. (Ironiskt, och tragiskt, i detta sammanhang är för övrigt att Åbo Akademi nyligen beslutat lägga ner professuren i ryska.)


No comments: