Monday, June 18, 2012

Dansa med vargar?


Jag ställer mig frågan om den tragiska händelsen i Kolmården med djurskötaren som blev dödad av vargar kan tänkas ha något samband med den förhärskande, något blåögda (urbana) synen på djur, enligt vilken djur egentligen är ett slags människor, och alltså i grund och botten välvilligt inställda och begripliga, och ingalunda farliga så länge vi behandlar dem väl.
Här går tankarna också till den australiske djurexperten Steve Irwin, som år 2006 dödades av en spjutrocka.
                      Vid händelser av det här slaget brukar experterna deklarera att det som hände egentligen inte borde ha kunnat hända, en genre som i tiden i ett helt annat sammanhang parodierades av Tage Danielsson.  

No comments: