Friday, May 1, 2009

Vill vi lära oss av historien?

Det brukar sägas att man inte kan lära sig något av historien, eftersom den aldrig upprepar sig. Och det är väl riktigt såtillvida att vi inte vet på vilka sätt den kommer att upprepa sig innan det redan har skett. Men historien borde lära oss att vissa saker aldrig inträffar.

Jag undrar om det finns ett enda exempel i historien på att en regim uppnått det som den lankesiska regeringen försöker uppnå, dvs att man med våld försöker tillintetgöra tamilernas självständighetsrörelse (för vidare läsning, se här). Här handlar det inte, så förefaller det, om att man inte kan lära sig av historien, utan om att man inte vill.

No comments: