Wednesday, May 13, 2009

Vårt eget lilla pandemonium

Äntligen kom den! Våra medier måste ha varit rädda för att bli snuvade på konfekten. Sverige hade sina fall av svininfluensa, sedan Danmark och Norge. Varför måste vi alltid vara sist bland de nordiska brödrafolken?

Nu är de närmaste dagarna tryggade. Vi vet redan hur alla nyhetssändningar under överskådlig framtid kommer att börja. (Samtidigt är vi tryggade i förvissningen att det i själva verket verket rör sig om en relativt harmlös influensa. Det perfekta nyhetsmaterialet med andra ord.)

No comments: