Monday, May 11, 2009

Icke-existens

En människa som ännu inte blivit född kan vi i en viss mening inte föreställa oss. Å andra sidan är det oerhört svårt att föreställa sig en älskad människas icke-existens.

Hur kan man känna medlidande med någon som inte längre existerar? Men är det inte just detta som i vissa fall väcker vårt medlidande?

No comments: