Wednesday, May 27, 2009

Sannfinländska nyheter?

Härom dagen rapporterades i svenska Yles nyhetssändningar i radio och tv att ett filmteam hade filmat danska bönder som misshandlade svin på väg till slakten. På tv visades samtidigt några skrämmande filmsekvenser av ett svin i plågor mm.

Rapporten var ett typexempel på nyhetssnuttifiering, utan bakgrundsinformation, inramning eller analys. Ville man påstå att detta är typiskt för dansk boskapsskötsel? Är det något som alla danska svinfarmare ägnar sig åt? (I varje fall måtte det ha varit minst två, eftersom man talade om ”danska bönder”.)

I stället för att fördjupa rapporten hade Yle skickat ut någon av sina ”grävande journalister” för att intervjua konsumenter i ett finländskt snabbköp. Alla bedyrade att de prioriterar inhemskt kött.

Vad hade detta med nyhetsrapporten att göra? Ingenting alls. Men däremot var undertexten tydlig: man förmedlade intrycket att förståndiga konsumenter vet att utländska bönder misshandlar sina djur och att det är därför de undviker utländskt kött. Behandling av djur framställdes som en fråga om nationalitet.

No comments: