Saturday, March 7, 2009

Regeringen "besluter"

Björn Månsson skriver i HBL 7.3.09:

”I stället för att gå ut med budskapet att regeringen ’beslutat’ höja pensionsåldern borde regeringen mer ödmjukt och juridiskt mer korrekt ha formulerat sig så att regeringen föreslår en höjd pensionsålder.”

Sammanhanget gör det klart att Månsson ironiserar: tanken att regeringen borde vara ödmjuk och juridiskt korrekt i sina framträdanden förefaller honom tydligen smått löjeväckande.

Men i själva verket vore det helt i konsekvens med regeringens språkbruk att förslag kallas ”beslut”. Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä deklarerade i januari att frågan om läkemedelsverkets flyttning till Kuopio var avgjord och saken slutdiskuterad. Efter att det hade kommit fram att bara riksdagen kan fatta beslut i ärendet förklarade man att Hyssäläs uttalande var avsett som ett förslag.

Regeringens ”beslut” är alltså förslag. Vilket ord ska då användas de gånger regeringen verkligen fattar ett beslut?

No comments: