Tuesday, March 10, 2009

Någonting måste förändras

Vissa människor säger att de inte bryr sig om att rösta eftersom ingenting ändå förändras. De påminner om människor som säger att de inte tror på Gud men nog tror på någonting. Båda utsagorna är så vaga att de inte säger något. Man orkar inte tänka efter vilken förändring man egentligen hoppas på, eller vad man egentligen tror på.

No comments: