Wednesday, March 11, 2009

Dr Pangloss & HBL

På HBL:s websida
(http://www.hbl.fi/text/kultur/2009/3/10/d24526.php#kom_skriv)
förs en debatt kring kulturavdelningen vid HBL, föranledd av Tuva Korsströms avskedskolumn och Merete Mazzarellas kritiska frågor. Tim Johansson försvarar tidningen.

Det är svårt att förstå varför Tim Johansson är så angelägen att förneka att det skulle finnas problem med kulturövervakningen vid HBL - så angelägen att han rentav tillåter sig att insinuera att Mazzarellas kritik skulle utgöra något slags reklamknep. Likt Dr Pangloss i Voltaires Candide vill han låta påskina att HBL är den bästa av alla möjliga tidningar. Det är ju inte hans fel om HBL har fått det kärvt. SFP och Konstsamfundet har signalerat att de inte längre är måna om att stötta upp tidningen i samma utsträckning som förut. Dessutom har vi en recession på gång.

Vissa tänker kanske att premissen för debatten är något tvivelaktig. Den utgår ju från att HBL faktiskt har en kulturavdelning värd namnet. Men å andra sidan: vi kan väl vara överens om att det vore viktigt att den skulle ha det.

1 comment:

Gunnars Blogociped said...

Hej!
Stötte på dig så här i Blogostanien i misstag. Jo, Hbl är/kan vara ett fall för sig. Borde ha/kunde ha en viktigare uppgift som större finlandssvenskt ordrum. Men, men.
Hälsningar!