Thursday, July 25, 2013

Väderlöften

Denna sommar har vädret gång på gång inte hållit vad meteorologerna har lovat.
Vad visar det?
Att man inte ska lova något på andras vägnar.

No comments: