Saturday, April 27, 2013

Romernas problem – en evig cirkel?

I HBL 27.4 intervjuas Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland om diskrimineringen av romer i Rumänien och Bulgarien. Reportern konstaterar att man inom Norden hävdat att problemet måste lösas på EU-nivå.

Jagland: ”Det är fel att säga att problemet ska lösas på EU-nivå. Alla nationalstater har ansvar för sina medborgare, inget fungerar om de inte tar sitt ansvar.”

Fråga: ”De här länderna är också medlemmar av Europarådet, kan ni inte sätta press på dem där?”

Jagland: ”Jag tror inte att det är rätt väg att gå att lägga skulden på dem och att peka finger. Det här är allas problem och de ska lösas gemensamt.”

Hur vill han ha det egentligen? Ska problemet hanteras gemensamt eller av varje stat skilt för sig? Reportern borde i alla händelser ha bett Jagland förtydliga sitt budskap – eller har hon bara återgett hans ord slarvigt?

No comments: