Tuesday, April 30, 2013

New public management


 
Den svenske journalisten Maciej Zaremba har i Dagens Nyheter haft en väl underbyggd och slagkraftigt formulerad artikelserie om problemen i den moderna svenska sjukvården, som nu också utkommit som bok: Patientens pris.  

Artikelserien avslutas med ett citat av den norska professorn i ledningskunskap, William Brochs-Haukedal, om New public management, det idelogiska ok under vilket inte bara sjukvården i Sverige, utan också högskolväsendet i Finland och många andra länder, och snart kanske många andra förvaltningsgrenar tvingas verka:

New public management ... är ett opersonligt och auktoritärt system av budgetar, rutiner och mål som tar ifrån de anställda motivation och arbetsglädje... De har tvingats avstå från att engagera sig i sina kunder, klienter, patienter och elever. NPM har inga parametrar för alla möten med människor som ger mening i vardagen. Att engagera sig räknas inte. Det blir bara extra slitsamt. Då försvinner också den inre motivationen... Förfrämligandet av de anställda i offentlig sektor måste stoppas. Avveckla NPM och inför ledningsformer som främjar den anställdas engagemang i stället. (Ukeavisen Ledelse nr 28/2009.)

För en definition av New public management se http://sv.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management.

No comments: